پرسش های متداول

 
 با سلام خواهشمند است روش تشخيص وضعيت ترانس از جهت كم باري،پرباري و بحراني را بر اساس نتايج بارگيري شرح دهيد و يا منبعي را براي آن معرفي كنيد.
 دست کاری کنتور برق و لوازم اندازه گیری
 تفاوت تعرفه انشعاب آزاد
 عوارض برق چیست؟
 آیا از طریق شماره بدنه می توان صورت حساب قبض برق را در یافت کرد؟
 ساعات اوج بار، ساعات میان بار و ساعات کم بار
  آیا میتوان پس از اعلام قطعی برق بصورت الکترونیکی مبلغ بدهی را پرداخت نمود و یا صرفا باید بصورت حضوری اقدام شود؟
 شرایط پرداخت خسارات وارد شده به مشترکین برق
 1- پیمانکاران چه مشخصاتی می بایست داشته باشند؟ 2- ارزیابی کیفی در چه زمانی انجام می شود؟ 3- در ارزیابی کیفی پیمانکار، چه معیارهایی در نظر گرفته می شود؟ 4- حد نصاب امتیاز لازم در ارزیابی کیفی چه امتیاری است؟ 5- فهرست بلند و فهرست کوتاه به چه معناست؟ 6- فهرست کوتاه در چه گرایش هایی تولید می شود؟ 7- مدت اعتبار فهرست کوتاه چقدر است؟