* طی حکمی از سوی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور: ذیحساب شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد تاريخ: 1397/11/30 زمان: 09:23


  » طی حکمی از سوی " سیدرحمت الله اکرمی " معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، ذیحساب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد، براساس حکم شماره 53/255522 تاریخ 1397/11/17 وزارت امور اقتصاد دارایی، " غلامحسین آموزگاری " به سمت ذیحساب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شرکت توزیع نیروی برق این استان منصوب و از خدمات " علی بدیعی نژاد " ذیحساب قبلی تقدیر شد.

آموزگاری از پرسنل مالی و دارای سوابق مدیریتی در حوزه معاونت مالی و پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است.

گزارش تصویری مرتبط:

[ادامه گزارش تصویری]

 بازگشت :: نسخه چاپی :: آرشیو اخبار