* اعزام تیم کویر نوردی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان به بیرجند خراسان جنوبی تاريخ: 1397/11/27 زمان: 12:14


  » قائم مقام شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد از اعزام تیم کویر نوردی این شرکت برای حضور در همایش کویرنوردی سراسری کارکنان صنعت آب و برق کشور به استان خراسان جنوبی در روزهای آینده خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد، " نادر جانی پور " در نشستی با اعضای تیم کوهنوردی این شرکت، گفت: هفت نفر از کارکنان شرکت برای حضور در همایش کویرنوردی سراسری کارکنان صنعت آب و برق اعزام خواهند شد.

وی زمان برگزاری همایش کویرنوردی سراسری کارکنان صنعت آب و برق کشور را روزهای یکم تا سوم اسفندماه جاری عنوان و خاطرنشان کرد: این همایش سراسری، در شهر بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی برگزار می شود.

قائم مقام شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: تیم کوهنوردی این شرکت از بهترین تیم های کوهنوردی استان بوده که توانسته است موفقیت های زیادی کشب کند.

جانی پور، اتحاد و همدلی را مهمترین ویژگی برگزاری چنین همایش های سراسری دانست و از در دست برنامه ریزی بودن برگزاری همایش ملی در رشته ورزشی کوهنوردی توسط شرکت توزیع نیروی برق این استان هم خبرداد.

وی گفت: درحال برنامه ریزی برای صعود سراسری کارکنان صنعت آب و برق کشور به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد در تابستان آینده هستیم.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد، در این نشست، اعضای تیم کوهنوردی به بیان نظریه های خود در ارتباط با حضور در کویرنوردی بیرجند استان خراسان جنوبی پرداختند.

Copyright © 2014 | Designed and Powered By: kbepdco.ir