خلاصه وضعیت ( آمار فیزیکی ) شرکت توزیع نیروي برق کهگیلویه و بویراحمد به تفکیک ناحیه در پایان سال 90

 دریافت فایل

خلاصه وضعیت ( آمار فیزیکی ) شرکت توزیع نیروي برق کهگیلویه و بویراحمد به تفکیک ناحیه در پایان سال 90
1393/06/28