انتقادات و پیشنهادات

نام و نام خانوادگی شغل (سمت)
رایانامه (email) تلفن تماس
توضیحات:


شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد

آدرس: یاسوج - بلوارشهید مطهری - شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد

تلفن: 33334900-074, 31188101-074, 31188120-074
فکس: 07433334318-074, 33334201-074
پست الکترونیکی: info@kbepdco.ir
وب سایت: http://www.kbepdco.ir