ارتباط با مدیرعامل

نام و نام خانوادگی شغل (سمت)
رایانامه (email) تلفن تماس
توضیحات:


شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد
مسئول واحد: محمد ابراهیم اسکندری

آدرس: یاسوج - بلوار مطهری - شرکت توزیع برق استان کهگیلویه و بویراحمد

تلفن: ۰۷۴۱ - ۳۳۳۴۶۵۲
فکس: ۰۷۴۱-۳۳۳۴۳۱۸
پست الکترونیکی: omiddadar@gmail.com
وب سایت: http://www.kbepdco.ir