» پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات «

شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هر یک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه، ما را در ارتقاء سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمائید.

 

1) جنسیت * :
2) سن:
3) تحصیلات * :
4) شغل * :
5) برای دریافت چه خدماتی مراجعه نموده اید؟ * :
6) دفعات مراجعه برای دریافت خدمت فعلی در سال اخیر * :
:: شفافیت فرآیندی

7) نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار * :
8) نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمات * :
9) انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی * :
:: پاسخگویی و مسئولیت پذیری

10) نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه * :
11) امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمات * :
12) به موقع بودم و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادهای شما * :
13) راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پی گیری وضعیت درخواست ها * :
:: تسلط بر فرآیند

14) دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد * :
:: زمان فرآیند

15) تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمات * :
16) تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت در فرم "رسید خدمات" * :
17) میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت:
:: نظام مند بودن فرآیند

18) نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمات * :
19) دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنکام مراجعه توسط دستگاه * :
20) ارائه جند باره اطلاعات یا اطلاعات تکراری (نظیر کپی شناسنامه، کارت ملی و ...) به بخش های مختلف * :
21) احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیرقانونی برای دریافت خدمات * :
:: کلیات فرآیند

22) احساس رضایت از خدمات دریافت شده * :
23) چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روشهای انجام کار در زمینه مورد نظر خود دارید مرقوم فرمائید:

«