فرم ثبت نام سرویس کولرهای آبی و گازی با عمر بالای 5 سال

 

1) نوع مشترک * :
 خانگی  اداری بالای kw30
2) نام و نام خانوادگی مالک / شرکت/ اداره / سازمان * :
3) شناسه قبض * :
4) شماره اشتراک * :
5) آدرس دقیق پستی * :
6) تعداد کولرگازی * :
7) مجموع توان کولر گازی * :
8) تعدادکولر آبی:
9) مجموع توان کولر آبی:
10) تلفن ثابت * :
11) تلفن همراه * :
12) نماینده انرژی یا رابط (مخصوص مشترکین اداری) :
13) (جهت مطالعه دستورالعمل طرح اینجا را کلیک فرمائید )
(دستمزد سرویس بر عهده شرکت و اقلام مصرفی مورد نیاز بعهده مالک می باشد.)
دستور العمل سرویس کولرهای گازی و آبی را مطالعه و تأیید می نمایم * :

 بلی

«