1- پیمانکاران چه مشخصاتی می بایست داشته باشند؟ 2- ارزیابی کیفی در چه زمانی انجام می شود؟ 3- در ارزیابی کیفی پیمانکار، چه معیارهایی در نظر گرفته می شود؟ 4- حد نصاب امتیاز لازم در ارزیابی کیفی چه امتیاری است؟ 5- فهرست بلند و فهرست کوتاه به چه معناست؟ 6- فهرست کوتاه در چه گرایش هایی تولید می شود؟ 7- مدت اعتبار فهرست کوتاه چقدر است؟

1- کلیه پیمانکارانی که در شرکت توزیع نیروی برق در زمینه های فنی فعالیت می نمایند می بایست دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معتبر از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور باشند. در این صورت می توانند در فراخوان های ارزیابی کیفی و یا مناقصات شرکت نمایند.

2- برای ورود به فهرست کوتاه، کلیه پیمانکاران متقاضی می بایست در فراخوان ارزیابی کیفی شرکت نموده و اسناد ارزیابی کیفی را دریافت و تکمیل نمایند.این فراخوان هر دو سال یکبار انجام می شود.

3- سوابق و تجربیات اجرایی شرکت پیمانکار: شامل حداکثر 4 قرارداد مرتبط مبادله شده است که حداقل دارای90 درصد پیشرفت فیزیکی می باشد.

حس سابقه از کارفرمایان قبلی: به ازای هر یک از قراردادهای قبلی یک فرم حسن سابقه که نشانده کیفیت اجرا می باشد با توسط کارفرمای طرف قرارداد تکمیل و مهر و امضاء گردد.

توان مالی: بر مبنای یکی از موارد بیمه، مالیات، دارائیهای ثابت، درآمد ناخالص و تائیدیه اعتبار از بانک محاسبه می شود.

توان تجهیزاتی: بر اساس در دسترس بودن لوازم و ماشین آلات مورد نیاز برای اجرای هر پروژه محاسبه می شود.

توان مدیریتی: بر اساس سوابق و مدارک تحصیلی و دوره های آموزشی مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره محاسبه می گردد.

کادر فنی و عناصر کلیدی: بر اساس سوابق و مدارک تحصیلی و دوره های آموزشی اکیپ های اجرایی محاسبه می گردد..

4- حداقل امتیاز برای ورد به فهرست کوتاه امتیاز 60 می باشد.

5- کلیه پیمانکارانی که دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معتبر از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور باشند در فهرست بلند پیمانکاران قرار دارند. پیمانکاران این فهرست چنانچه در ارزیابی کیفی شرکت نموده و حد نصاب امتیاز را کسب نمایند وارد فهرست کوتاه شرکت توزیع نیروی برق خواهند شد.

6- فهرست کوتاه با توجه به مقتضیات زمان بصورت تخصصی در گرایشهای مختلف ایجاد می گردد. در حال حاضر فهرست کوتاه پیمانکاران شرکت توزیع نیروی برق شامل 13 گرایش با عناوین زیر است: توسعه و بهینه سازی شبکه- احداث ساختمان پستها- سرویس و تعمیرات پستها- سرویس و تعمیرات خطوط - بهینه ساری شبکه بروش خط گرم- عیب یابی بروش ترموگرافی- بهره برداری از روشنایی معابر- حفاظت و رلیاژ- تعمیرات ساختمانی پستها و خطوط- نصب و اصلاح انشعابات- تست لوازم اندازگیری- وصول مطالبات- قرائت و توزیع قبوض.

7- فهرست کوتاه بمدت دو سال معتبر می باشد. چنانچه در طول این مدت گواهینامه صلاحیت پیمانکار (گرید) از درجه اعتبار ساقط شود و یا پیمانکار مرتکب تخلف گردد، نام شرکت پیمانکار از فهرست کوتاه حذف خواهد شد.

1393/06/21