آیا میتوان پس از اعلام قطعی برق بصورت الکترونیکی مبلغ بدهی را پرداخت نمود و یا صرفا باید بصورت حضوری اقدام شود؟

مشترکین گرامی شما می توانید از طریق سامانه 1521 بدهی خود را پرداخت نمایید.
1393/06/21