تفاوت تعرفه انشعاب آزاد

مشترکین محترم به اطلاع می رساند انشعاب آزاد انشعابی است که مشترک بدون پرداخت هزینه عمومی انشعاب و با پرداخت ودیعه معمولا بصورت موقت، جهت ساخت و ساز و یا سایر موارد انشعاب را خریداری می نماید . بهای برق مصرفی این گونه اشتراکها با توجه به تعرفه های سال جاری 20% بیشتر از اشتراکهای دائم می باشد.
1393/06/21