* اعزام کاروان زیارتی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد به مشهد مقدس تاريخ: 1396/12/16 زمان: 08:41


  » کاروان زیارتی جمعی از کارکنان و خانواده های آنان در شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد به مشهد مقدس اعزام شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد، 80 نفر از پرسنل این شرکت به همراه خانواده های خود به مشهد مقدس اعزام شدند.

مدت زمان حضور این کاروان در مشهد مقدس چهارروزه خواهد بود.

کارکنان اعزام شده به مشهد مقدس از نواحی مختلف برق استان کهگیلویه و بویراحمد هستند.

 بازگشت :: نسخه چاپی :: آرشیو اخبار