* با صدور احکامی جداگانه: 7 انتصاب جدید توسط مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد تاريخ: 1398/02/19 زمان: 01:48


  » مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با صدو احکام جداگانه ای 7 مدیر بخش های مختلف این شرکت را منصوب کرد .
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان داود راهزادی با صدور حکمی فردوس جعفری را بسمت مدیر امور نظارت بر خدمات عمومی این شرکت منصوب کرد .

راهزادی با صدور حکمی مرتضی سلیم پور را بسمت مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری شرکت توزیع نیروی برق استان منصوب کرد .

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد با صدور احکامی برزو نیکدل را بسمت مجری طرح های ساختمانی و نظارت بر کارگاه های تیر بتونی و امین ایرجی مدیر امور کارکنان و رفاه منصوب نمود .

سید منصور نورایی پور با حکم داوود راهزادی بسمت مدیر دفتر تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق استان منصوب شد .

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با صدور حکمی پیمان پور معرفت را بسمت مدیر دفتر مدیریت مصرف این شرکت منصوب کرد.

داود راهزادی با صدور حکمی سید حسین عادلی نسب را بسمت مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیری شرکت توزیع نیروی برق استان منصوب کرد .

گزارش تصویری مرتبط:

[ادامه گزارش تصویری]

 بازگشت :: نسخه چاپی :: آرشیو اخبار