[سامانه ستاد مناقصات]

مناقصه ها و مزایده ها

« قبلی [3] [2] [1]  
 خرید جرثقیل 10 تن بدون وینچ سه کشابه  (تاریخ درج: 1398/02/22)
 کت اوت فیوز 33 کیلو وات سیلیکونی (تاریخ درج: 1398/02/17)
 اصلاح وبهینه سازي روستایي سیم به کابل و روشنایي بطاري ٩٤٥٠٢4٤ (تاریخ درج: 1398/02/16)
 اصلاح وبهينه سازي کاهش تلفات( پست تبديل دارشاهي 970342) (تاریخ درج: 1398/02/16)
 توسعه واحداث روستايي بهارستان چيتاب 9550188 (تاریخ درج: 1398/02/16)
 توسعه واحداث شهري شرف آباد (975050) (تاریخ درج: 1398/02/16)
 استعلام بهاء لباس کا (بلوز و شلوار)لی پنبه ای سنگ شور شده (تاریخ درج: 1398/02/16)
 استعلام بهاء باطری 100آمپر 12 ولت مدل ups (تاریخ درج: 1398/02/16)
 تعمیرات ترانسفورماتورهای مستعمل ناحیه بویراحمد (تاریخ درج: 1398/02/15)
 تجدید استعلام بها توسعه و احداث شهری نجف اباد بلوار نماز مجتمع مسکونی نور- (امانی - پیمانی) (تاریخ درج: 1398/02/10)
 تجدید استعلام بها توسعه و احداث روستایی (روستاهای دشتروم شماره طرح 9650086)- (امانی - پیمانی) (تاریخ درج: 1398/02/10)
 تجدید استعلام بها توسعه و احداث روستایی (سروک فردوسی 4شماره طرح 9750106)- (امانی - پیمانی) (تاریخ درج: 1398/02/10)
 تجدید استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی روستای سرتنگ فیروز آباد شماره طرح 9750162-از محل اعتبارات داخلی (تاریخ درج: 1398/02/10)
 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه و بهبود زیر ساخت – قدرت مانور از شهرک صنعتی تا پل مختار «شماره طرح 9750164» * (امانی- پیمانی) (تاریخ درج: 1398/02/10)
 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه و احداث شهری گچساران – نقاط مختلف شهری تأمین برق 87 * (امانی – پیمانی) (تاریخ درج: 1398/02/10)
 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه و احداث شهری ضعف ولتاژ پراکنده شهر یاسوج « شماره طرح 9650179 » * امانی - پیمانی (تاریخ درج: 1398/02/10)
 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و بهینه سازی شهری بویراحمد – ضعف ولتاژ 2 «شماره طرح 9550114» * (امانی- پیمانی) (تاریخ درج: 1398/02/10)
 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و بهینه سازی شهری ضعف ولتاژ شهر یاسوج « شماره طرح 9550114 » * امانی - پیمانی (تاریخ درج: 1398/02/10)
 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه و احداث روستایی - پراکنده سررود شمالی شماره طرح 9650161 (امانی - پیمانی) (تاریخ درج: 1398/02/10)
 مناقصه اصلاح و بهینه سازی روستای راهمالی (شماره طرح 9650076) *امانی- پیمانی (تاریخ درج: 1398/02/10)
 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و بهینه سازی روستایی (روستاهی آبسردان علیا و سفلی و شهید یزدانپناه) *امانی- پیمانی (تاریخ درج: 1398/02/10)
 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و بهینه سازی روستایی گچساران- نقاط مختلف گچساران (شماره طرح 971001) *امانی- پیمانی (تاریخ درج: 1398/02/10)
 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات گچساران- خیابان پرستار 0 کانون خطر(شماره طرح 961011) *امانی- پیمانی (تاریخ درج: 1398/02/10)
 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه و احداث شهری- ضعف ولتاژ پراکنده شهر شماره طرح 9650179(امانی - پیمانی) (تاریخ درج: 1398/02/10)
 دستمزد عملیات اجرای ساختمان لنده (تاریخ درج: 1398/02/09)
 تعمیر کامل اتوترانس 250 آمپر 33kv (تاریخ درج: 1398/02/09)
 استعلام بهاء جمع آوري (برداشت) کابل هاي دفن شده در منطقه پارک جنگلي ياسوج و تحويل به انبار  (تاریخ درج: 1398/02/09)
 تجدید استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی روستایی ( جاده کرد لاغری امیریان شماره طرح 9650031 ) * (امانی-پیمانی) (تاریخ درج: 1398/02/07)
 تجدید استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی روستایی ( روستای قوام بازرنگ شماره طرح 975048 ) * (امانی - پیمانی) (تاریخ درج: 1398/02/07)
 تجدید اصلاح و بهینه سازی روستایی (روستایی دلی اولاد علی مومن شماره طرح 9450338) *امانی - پیمانی (تاریخ درج: 1398/02/07)
 تجدیداصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات باشت – روستاهای سرآبیز بیدستان و جعفرآباد «شماره طرح 962021» * (امانی-پیمانی) (تاریخ درج: 1398/02/07)
 تجدید توسعه وبهبود زير ساخت - قدرت مانور پست مختار تا ورودي شهرک صنعتي 975092 (تاریخ درج: 1398/02/07)
 تجدید توسعه وبهبودزير ساخت - قدرت مانور( توسعه فيدر مارگون تا بهرام بيگي 960341) (تاریخ درج: 1398/02/07)
 توسعه وبهبودزير ساخت - قدرت مانور(پست تبديل دارشاهي980303) (تاریخ درج: 1398/02/07)
 توسعه وبهبودزيرساخت-قدرت مانورحدفاصله جاده اصفهان تاورودي روستاي مزدک حبيب اباد(تقويت ولتاژ)-9750217 (تاریخ درج: 1398/02/07)
 اصلاح وبهينه سازي روستايي(نعمت اباد و پازنان سپيدار و چشمه تپر قو و دشت روم9650157) (تاریخ درج: 1398/02/07)
 تجدید استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی روستایی ( خلیج فارس 10 سرآبتاوه شماره طرح 9650024 ) * « امانی – پیمانی » (تاریخ درج: 1398/02/07)
 تجدید استعلام بهاء توسعه و بهبود زیر ساخت – قدرت مانور ( فیدرهای خروجی ایستگاه چرام ) * « امانی – پیمانی» (تاریخ درج: 1398/02/07)
 تجدید استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی شهری باشت - پل شهید کلانتری شماره طرح 962026 (امانی-پیمانی) (تاریخ درج: 1398/02/07)
 تجدید استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی روستایی ( روستای تنگاری ارشدی شماره طرح 955067 ) - «امانی – پیمانی» (تاریخ درج: 1398/02/07)
 تجدید استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی شهری ( قلعه رئیسی به طرف شوتاور کانون خطر ) - « امانی – پیمانی » (تاریخ درج: 1398/02/07)
 تجدید استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی روستایی ( سیم به کابل خنگ کاکان شماره طرح 955038 ) - « امانی – پیمانی » (تاریخ درج: 1398/02/07)
 تجدید استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی شهـری ( چهار راه هلال احمـر شماره طرح 9650177 ) - « امانی – پیمانی » (تاریخ درج: 1398/02/07)
 تجدید استعلام بهاء توسعه ، احداث ، اصلاح و بهینه سازی روستایی ( روستاهای گچ بلند ، نرمون و تنگ ابدال ) - « امانی – پیمانی » (تاریخ درج: 1398/02/07)
 تجدید استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی روستایی ( روستاهای انارک ، لیرابک و لاش لوداب شماره طرح 9750148 ) - « امانی – پیمانی » (تاریخ درج: 1398/02/07)
 تعمیرات ترانسفورماتورهای مستعمل ناحیه کهگیلویه (تاریخ درج: 1398/01/31)
 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه و بهبود زیر ساخت - قدرت مانور جاده سادات از دمه تا میانتنگان شماره طرح 9650119 (امانی-پیمانی) (تاریخ درج: 1398/01/27)
 مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات گچساران - شهرک نفت * (امانی-پیمانی) (تاریخ درج: 1398/01/27)
 استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی روستایی لیکک روستای دره بید و تل قلی (تاریخ درج: 1398/01/27)
 استعلام بهاء اصلاح وبهينه سازي روستايي ليكك روستاي بيشه خشكو  (تاریخ درج: 1398/01/27)
 استعلام بهاء اصلاح وبهينه سازي روستايي ليكك روستاي برم الوان  (تاریخ درج: 1398/01/27)
 استعلام بهاء اصلاح وبهينه سازي روستايي ليكك روستاي تنگ گر  (تاریخ درج: 1398/01/27)
 تجدید استعلام بها اصلاخ و بهینه سازی روستای چشمه قنات دلی اولاد چشمه سرخ دشتروم شماره طرح 9750221 (تاریخ درج: 1398/01/25)
 مناقصه عمومی دو مرحله ای پیمانکاری فعالیتهای مربوط به نگهبانی به صورت حجمی در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد (تاریخ درج: 1398/01/21)
 کلمپ خاری انشعاب مشترکین با مهر سربر (تاریخ درج: 1398/01/20)
 استعلام بهاء دم خوکی 300 و 350 گالوانیزه گرم (تاریخ درج: 1398/01/20)
 کولر گازی اسپیلت سرد و اینورتر کم مصرف (تاریخ درج: 1398/01/19)
 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کابل خود نگهدار و سیم آلومینیوم (تاریخ درج: 1397/12/22)
 توسعه وبهبود زير ساخت - قدرت مانور پست مختار تا ورودي شهرک صنعتي 975092 (تاریخ درج: 1397/12/20)
 توسعه وبهبودزير ساخت - قدرت مانور( توسعه فيدر مارگون تا بهرام بيگي 960341) (تاریخ درج: 1397/12/20)
 مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه و بهبود زیر ساخت - قدرت مانور از شهرک صنعتی تا پل مختار «شماره طرح 9750164» (امانی-پیمانی) (تاریخ درج: 1397/12/20)
 استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی روستایی ساران (شماره طرح 9650190 ) - « امانی – پیمانی » (تاریخ درج: 1397/12/15)
 تجدید استعلام بها توسعه و احداث شهری نجف آباد بلوار نماز مجتمع مسکونی نور (امانی - پیمانی) (تاریخ درج: 1397/12/14)
 تجدید استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی ، بهارستان چیتاب شماره طرح 9550188(امانی - پیمانی)  (تاریخ درج: 1397/12/14)
 تجدید استعلام بهاء نصب و تست تعویض جمع آوری برقهای غیر مجاز و وصول مطالبات مارگون (تاریخ درج: 1397/12/14)
 تجدیداستعلام بها اصلاح و بهینه سازی روستای غضنفر خانی کاکان شماره طرح 9450156- (امانی - پیمانی) (تاریخ درج: 1397/12/14)
 تجدید استعلام بها اصلاح و بهینه سازی روستای چشمه قنات دلی اولاد چشمه سرخ دشتروم شماره طرح 9550166- (- پیمانی) (تاریخ درج: 1397/12/14)
 استعلام بها کاهش پیک بار در بخش کشاورزی (تعرفه 3 الف ، 3 ب و3 ج )  (تاریخ درج: 1397/12/13)
 استعلام بها تهیه بانک اطلاعاتی صنایع بالای 100 کیلو وات وجلب مشارکت صنایع در برنامه ها وطرحهای کاهش پیک (اجرای طرح ذخیره عملیاتی وقطع /کاهش بار صنایع ) (تاریخ درج: 1397/12/13)
 استعلام بها کاهش پیک بار در بخش دیماندی غیر صنعتی (اداری وسایر مصارف ) (تاریخ درج: 1397/12/13)
« قبلی [3] [2] [1]