[سامانه ستاد مناقصات]

مناقصه ها و مزایده ها

« قبلی [3] [2] [1]  
 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کابل خود نگهدار و سیم آلومینیوم (تاریخ درج: 1397/12/22)
 استعلام بهاء توسعه و بهبود زیر ساخت – قدرت مانور ( فیدرهای خروجی ایستگاه چرام ) * « امانی – پیمانی» (تاریخ درج: 1397/12/21)
 مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه و بهبود زیر ساخت - قدرت مانور از شهرک صنعتی تا پل مختار «شماره طرح 9750164» (امانی-پیمانی) (تاریخ درج: 1397/12/20)
 استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی روستایی ساران (شماره طرح 9650190 ) - « امانی – پیمانی » (تاریخ درج: 1397/12/15)
 تجدیداستعلام بها اصلاح و بهینه سازی روستای غضنفر خانی کاکان شماره طرح 9450156- (امانی - پیمانی) (تاریخ درج: 1397/12/14)
 تجدید استعلام بها اصلاح و بهینه سازی روستای چشمه قنات دلی اولاد چشمه سرخ دشتروم شماره طرح 9550166- (- پیمانی) (تاریخ درج: 1397/12/14)
 تجدید استعلام بها توسعه و احداث شهری نجف آباد بلوار نماز مجتمع مسکونی نور (امانی - پیمانی) (تاریخ درج: 1397/12/14)
 تجدید استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی ، بهارستان چیتاب شماره طرح 9550188(امانی - پیمانی)  (تاریخ درج: 1397/12/14)
 تجدید استعلام بهاء نصب و تست تعویض جمع آوری برقهای غیر مجاز و وصول مطالبات مارگون (تاریخ درج: 1397/12/14)
 استعلام بها کاهش پیک بار در بخش کشاورزی (تعرفه 3 الف ، 3 ب و3 ج )  (تاریخ درج: 1397/12/13)
 استعلام بها تهیه بانک اطلاعاتی صنایع بالای 100 کیلو وات وجلب مشارکت صنایع در برنامه ها وطرحهای کاهش پیک (اجرای طرح ذخیره عملیاتی وقطع /کاهش بار صنایع ) (تاریخ درج: 1397/12/13)
 استعلام بها کاهش پیک بار در بخش دیماندی غیر صنعتی (اداری وسایر مصارف ) (تاریخ درج: 1397/12/13)
 استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی روستایی ( روستای سادات امام زاده علی شماره طرح 9650141) - « پیمانی » (تاریخ درج: 1397/12/12)
 استعلام بها خرید کت اوت فیوز33 کیلو ولت سیلیکونی (تاریخ درج: 1397/12/11)
 استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی ( روستای سادات امام زاده علی شماره طرح 9750219) - « امانی – پیمانی » (تاریخ درج: 1397/12/08)
 استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی روستایی ( خلیج فارس 10 سرآبتاوه شماره طرح 9650024 ) * « امانی – پیمانی » (تاریخ درج: 1397/12/08)
 اصلاح و بهینه سازی روستایی )روستایی دلی اولاد علی مومن شماره طرح 7305449 ( *امانی پیمانی (تاریخ درج: 1397/12/06)
 استعلام بهاء توسعه ، احداث ، اصلاح و بهینه سازی روستایی ( روستاهای گچ بلند ، نرمون و تنگ ابدال ) - « امانی – پیمانی » (تاریخ درج: 1397/12/06)
 مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و بهینه سازی روستایی - گچساران نقاط مختلف روستایی - شماره طرح 971001(امانی - پیمانی) (تاریخ درج: 1397/12/06)
 مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات - گچساران- خیابان پرستار (کانون خطر) شماره طرح 961011- امانی * پیمانی (تاریخ درج: 1397/12/06)
 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه و احداث شهری ضعف ولتاژ پراکنده شهر یاسوج شماره طرح 9650179 (امانی - پیمانی) (تاریخ درج: 1397/12/06)
 استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی شهـری ( چهار راه هلال احمـر شماره طرح 9650177 ) - « امانی – پیمانی » (تاریخ درج: 1397/12/04)
 استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی لیکک خیابان شهید تاراج و خیابان گلستان (تاریخ درج: 1397/12/01)
 استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی لیکک میدان قدی تا میدان مرکزی (تاریخ درج: 1397/12/01)
 استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی روستایی ( روستای تنگاری ارشدی شماره طرح 955067 ) - «امانی – پیمانی» (تاریخ درج: 1397/12/01)
 استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی شهری ( قلعه رئیسی به طرف شوتاور کانون خطر ) - « امانی – پیمانی » (تاریخ درج: 1397/12/01)
 استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی روستایی ( سیم به کابل شماره طرح 955038 ) - « امانی – پیمانی » (تاریخ درج: 1397/12/01)
 مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه و بهبود زیر ساخت - قدرت مانور جاده سادات از دمه تا میانتنگان شماره طرح 9650119 (امانی-پیمانی) (تاریخ درج: 1397/11/30)
 مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و بهینه سازی شهری بویراحمد - ضعف ولتاژ 2 شماره طرح 9550114 (امانی-پیمانی) (تاریخ درج: 1397/11/30)
 مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات باشت - روستاهای سرآبیز بیدستان و جعفرآبادشماره طرح 962021 (امانی-پیمانی) (تاریخ درج: 1397/11/30)
 تجدید توسعه وبهبود زير ساخت - قدرت مانور ورودي شهر لنده فاز1 (تاریخ درج: 1397/11/30)
 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه و احداث شهری گچساران - نقاط مختلف شهری تأمین برق 87 (امانی-پیمانی) (تاریخ درج: 1397/11/30)
 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه و احداث روستایی - پراکنده سررود شمالی شماره طرح 9650161 (امانی - پیمانی) (تاریخ درج: 1397/11/30)
 مناقصه عمومی یک مرحله ای نصب کنتور عادی و دیماند ناحیه بویراحمد (تاریخ درج: 1397/11/27)
  بهر برداري - تعميرات ونگهداري خط گرم ناحیه بویراحمد (تاریخ درج: 1397/11/23)
 اصلاح و بهینه سازی روستای سرمرغ(بهمئی) (تاریخ درج: 1397/11/23)
 توسعه ،احداث و نگهداری شبکه برق روستایی مناطق تنگاری (تاریخ درج: 1397/11/23)
 تجدید اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات روستای بیلوخر شماره طرح 94500232 (تاریخ درج: 1397/11/16)
 استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی شهری باشت - پل شهید کلانتری شماره طرح 962026 (امانی-پیمانی) (تاریخ درج: 1397/11/16)
 تجدیداستعلام بهاء توسعه و احداث روستایی (روستای سروک فردوسی 4 )شماره طرح 9750106( امانی - پیمانی ) (تاریخ درج: 1397/11/16)
 تجدید استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی روستایی سرتنگ فیروزآباد شماره طرح 9750162( امانی - پیمانی ) (تاریخ درج: 1397/11/16)
 تجدید اصلاح و بهینه سازی روستایی (روستایی دلی اولاد علی مومن شماره طرح 9450338) *امانی - پیمانی (تاریخ درج: 1397/11/14)
 خرید و نصب 24 دستگاه پنل خورشیدی یک کیلوواتی روستایی (تاریخ درج: 1397/11/14)
 تجدید توسعه وبهبود زير ساخت - قدرت مانور ورودي شهر لنده فاز2 (تاریخ درج: 1397/11/10)
 تجدید اصلاح وبهينه سازي کاهش تلفات(رفع ضعف ولتاز و سيم به کابل نقاط سرقتي مختلف شهري دهدشت ) (تاریخ درج: 1397/11/08)
 تجدیداستعلام بهاءتوسعه و احداث شهری چرام (روشنایی بلوارهای شهیدان سروش نژاد و رجایی) (تاریخ درج: 1397/11/08)
 تجدید مناقصه توسعه و احداث شهری (رفع ولتاژ شهری نقاط مختلف لنده)(امانی -پیمانی)  (تاریخ درج: 1397/11/08)
 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و بهینه سازی روستایی (روستاهای آبسردان علیا ، سفلی ، شهید یزدانپناه و طولدان لوداب) (امانی - پیمانی) (تاریخ درج: 1397/11/07)
 تجدیدمناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و بهینه سازی روستای راهمالی شماره طرح 9650076 (امانی - پیمانی) (تاریخ درج: 1397/11/07)
 استعلام بها جمع آوری برقهای غیر مجاز ناحیه گچساران (تاریخ درج: 1397/11/06)
 تجدید استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی بویراحمد - روستاهای دشتروم شماره طرح 9650086 (امانی-پیمانی) (تاریخ درج: 1397/11/02)
 استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی (گلزار شهدا نقاره خانه شماره طرح 955091(امانی-پیمانی) (تاریخ درج: 1397/11/02)
 تجدید اصلاح وبهينه سازي روستایی خانه جنب ایستگاه گاز (پرواربندی بره - ایلخانی پور) (تاریخ درج: 1397/11/02)
 تجدید استعلام بهاء ارائه خدمات مهندسی مشاوره و نظارت بر فعالیتهای بروز رسانی اطلاعات و استقرار سیستم GIS در محدوده شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد (تاریخ درج: 1397/10/30)
 برق رسانی روستایی سرچات باد هوا-پشت کوه جلیل 9650123 (تاریخ درج: 1397/10/25)
 برق رسانی روستایی دشتکون و فاریابک کلمک-دم لوداب (تاریخ درج: 1397/10/25)
 برق رسانی به روستای وهری سادات شهرستان (چرام 966007) (تاریخ درج: 1397/10/25)
 استعلام بهاء توسعه روشنایی معابر ژراکنده شهر یاسوج شماره طرح 9750144( پیمانی ) (تاریخ درج: 1397/10/25)
 توسعه وبهبود زير ساخت - قدرت مانور خط دومداره ايستگاه چرام (تاریخ درج: 1397/10/24)
 استعلام بهاء جمع آوری برق های غیر مجاز ناحیه بویراحمد (تاریخ درج: 1397/10/24)
 استعلام بهاء تست و تعویض کنتور دیماند نواحی بویراحمد و دنا (تاریخ درج: 1397/10/24)
 استعلام بهاء توسعه و احداث شهری(روشنایی چرام فاز 1) (تاریخ درج: 1397/10/24)
 استعلام بهاء توسعه و احداث شهری(روشنایی چرام فاز 2) (تاریخ درج: 1397/10/24)
 استعلام بهاء پایه بتونی جهت ناحیه یاسوج  (تاریخ درج: 1397/10/17)
 استعلام بهاء پایه بتونی جهت ناحیه گچساران (تاریخ درج: 1397/10/17)
 استعلام بهاء پایه بتونی جهت ناحیه دهدشت  (تاریخ درج: 1397/10/17)
 تجدید استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی ( جاده قدیم شیراز جنب تالار لاله شماره طرح 9550164 ) - « امانی – پیمانی » (تاریخ درج: 1397/10/17)
 تابلو روشنایی بارانی با کلید 100 آمپر و کنتاکتور 65 آمپر و ساعت نجومی (تایم سوئیچ) (تاریخ درج: 1397/10/16)
 هارد LENOVO IBM 1.8TB2.5"10KSAS12GHDD00MN526 (تاریخ درج: 1397/10/16)
 چراغ روشنایی 70 وات با لامپ بخار سدیم (تاریخ درج: 1397/10/16)
« قبلی [3] [2] [1]