[سامانه ستاد مناقصات]

مناقصه ها و مزایده ها

« قبلی [3] [2] [1]  
 استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی شهری - باشت - پارک تپه شهداء باشت شماره طرح 972030 * امانی - پیمانی (تاریخ درج: 1397/09/27)
 استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی شهری - باشت - پارک ساحلی باشت شماره طرح 972031 * امانی - پیمانی (تاریخ درج: 1397/09/27)
 خرید انواع سیم و کابل در سایزهای مختلف (تاریخ درج: 1397/09/25)
 تجدید استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات (رفع ضعف ولتاژ روستاهای دشت مازه چنگلوا،لیرکک دشمن زیاری و پیر جمال (تاریخ درج: 1397/09/24)
 استعلام بهاء تست و تعویض و اصلاح انشعابات دیماندی ناحیه کهگیلویه (تاریخ درج: 1397/09/21)
 استعلام بهاءتست و تعویض کنتور عادی و جمع اوری برق های غیر مجاز ناحیه کهگیلویه (تاریخ درج: 1397/09/21)
 استعلام بهاءنصب کنتور عادی ناحیه کهگیلویه (تاریخ درج: 1397/09/21)
 استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی ( روستاهای دشتروم شماره طرح 9650086) - « امانی – پیمانی » (تاریخ درج: 1397/09/20)
 بهره برداري - تعميرات ونگهداري)خط گرم کهگيلویه، لنده و چرام( (تاریخ درج: 1397/09/18)
 استعلام خرید کلمپ خاری مشترکین با مهره سربر (تاریخ درج: 1397/09/18)
 استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی روستایی ( روستاهای شهید ایزدپناه و طولدان شماره طرح 9550169) - « امانی – پیمانی » (تاریخ درج: 1397/09/18)
 توسعه وبهبود زير ساخت - قدرت مانور خروجي پست مختار (975082) (تاریخ درج: 1397/09/13)
 استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی روستایی آبسردان علیاشماره طرح 930268 - « پیمانی » (تاریخ درج: 1397/09/13)
 استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی ( روستای تل خسرو خیابان حسابی شماره طرح 9650062 ) - «امانی – پیمانی» (تاریخ درج: 1397/09/12)
 استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی ( جاده قدیم شیراز جنب تالار لاله شماره طرح 9550164 ) - « امانی – پیمانی » (تاریخ درج: 1397/09/12)
 استعلام بهاء توسعه و احداث شهری ( نقاط مختلف شهر یاسوج شماره طرح 9750157 ) - « امانی – پیمانی » (تاریخ درج: 1397/09/12)
 توسعه واحداث روستايي توانیر روستاي له وار حسین سیلاب کلوار (تاریخ درج: 1397/09/10)
 توسعه واحداث روستايي توانیر لیكك روستاي تنگ مدول (تاریخ درج: 1397/09/10)
 تجدیداستعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات - (دهکده هجرت طولیان واقع در سه راهی طولیان) امانی - پیمانی (تاریخ درج: 1397/09/10)
 تجدید استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی پراکنده (حومه دهدشت) امانی - پیمانی (تاریخ درج: 1397/09/10)
 استعلام بها دیوار کشی ساختمان اداره برق گچساران بصورت دستمزدی (تاریخ درج: 1397/09/10)
 توسعه واحداث روستايی توانير گچساران عمرانی - – روستاي پا گچ (تاریخ درج: 1397/09/10)
 توسعه واحداث روستايی توانيري - گچساران - آبکل تاوه شيشه (تاریخ درج: 1397/09/10)
 تجدید استعلام بهاء توسعه و احداث شهری گچساران - مسکن مهر (سرقتی) «پیمانی» (تاریخ درج: 1397/09/05)
 استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی ( روستای چربیون برومند زاده شماره طرح 9650094 ) «امانی - پیمانی» (تاریخ درج: 1397/09/05)
 استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی روستایی ( روستاهای انارک ، لیرابک و لاش لوداب شماره طرح 9750148 ) - « امانی – پیمانی » (تاریخ درج: 1397/09/05)
 استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات روستای بیلوخر (شماره طرح 94500232)(امانی - پیمانی ) (تاریخ درج: 1397/09/03)
 خرید 20 دستگاه ترانسفورماتور 100 کیلوولت آمپر سه فاز کم تلفات 20 کیلوولت روغنی و خرید 160 دستگاه انواع ترانسفورماتور سه فاز نرمال 33 کیلوولت روغنی  (تاریخ درج: 1397/08/30)
 تجدید استعلام بهاء توسعه و بهبود خیابان ستار خان  (تاریخ درج: 1397/08/30)
 مناقصه خرید انواع تیر بتونی H  (تاریخ درج: 1397/08/29)
 مناقصه خرید انواع تیر بتنی H  (تاریخ درج: 1397/08/29)
 مناقصه خرید انواع تیر بتنی H  (تاریخ درج: 1397/08/29)
 استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات - (دهکده هجرت طولیان واقع در سه راهی طولیان) امانی - پیمانی (تاریخ درج: 1397/08/27)
 استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی پراکنده (حومه دهدشت) امانی - پیمانی (تاریخ درج: 1397/08/27)
 استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی روستای تنگ سریز  (تاریخ درج: 1397/08/26)
 استعلام خرید فیوز اتوماتیک مینیاتوری (تاریخ درج: 1397/08/23)
 توسعه و احداث روستایی-تل خسرو-جاده قدیم شیراز-تالار لاله (تاریخ درج: 1397/08/21)
 لامپ بخار سدیم  (تاریخ درج: 1397/08/15)
 اصلاح وبهينه سازي روستايي(روستاهاي انارک و ليرابک و لاش لوداب9750148) (تاریخ درج: 1397/08/15)
 خرید انواع کنتور تکفاز (تاریخ درج: 1397/08/15)
 خرید 390 عدد برقگیر 33 KV بیرونی (هوایی) 10 کیلو آمپر (تاریخ درج: 1397/08/15)
 استعلام بهاء تست و تعویض کنتور عادی ناحیه کهگیلویه (تاریخ درج: 1397/08/13)
 مزایده عمومی یک مرحله ای 4-97 (تاریخ درج: 1397/08/13)
 توسعه واحداث روستايی بهارستان چيتاب ٨١١٠٥٩٩ (تاریخ درج: 1397/07/25)
 استعلام بها انجام کلیه عملیات مربوط به اتفاقات مناطق دیل و آرو (تاریخ درج: 1397/07/22)
 تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای برداشت اطلاعات شبکه فشار متوسط ، ضعیف پست های توزیع و اشتراکهای دیماندی و غیر دیماندی در محدوده نواحی کهگیلویه و چرام به همراه کارشناس بروز رسان مستقر در امور و کارشناس مستقر در ستاد شرکت توزیع برق کهگیلویه و بویراحمد (تاریخ درج: 1397/07/22)
 خرید پایه بتونی 400/9 جهت ناحیه بویراحمد (تاریخ درج: 1397/07/22)
 تجدید استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی پراکنده سر رود شمالی (965016)  (تاریخ درج: 1397/07/21)
 استعلام بهاء اصلاحیه و بهینه سازی روستایی زیلایی 9450205  (تاریخ درج: 1397/07/15)
 بهره برداري - تعميرات ونگهداري(خط گرم کهگيلويه، لنده و چرام) (تاریخ درج: 1397/07/15)
 تست و تعویض کنتورهای دیماند ناحیه گچساران و باشت (تاریخ درج: 1397/07/15)
 خرید پایه بتونی 400/9 جهت ناحیه کهگیلویه (تاریخ درج: 1397/07/11)
 استعلام خرید کنتور (تاریخ درج: 1397/07/11)
 استعلام خرید روغن ترانس (تاریخ درج: 1397/07/08)
 استعلام بهاء توسعه و احداث شهری و روستایی شهر چرام فاز 2 (تاریخ درج: 1397/07/03)
 باطری 100 آمپر ساعا 12 ولت مدل ups (تاریخ درج: 1397/07/03)
 مزایده فروش انواع اجناس شبکه برق (تاریخ درج: 1397/07/02)
 تجدید استعلام بهاء ارائه خدمات نظارت بر فعالیتهای بروز رسانی اطلاعات و استقرار سیستم GIS (تاریخ درج: 1397/06/31)
 استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی روستایی بویراحمد ( روستای دلی اولاد علی مومن ) شماره طرح 9450338 ( امانی - پیمانی ) (تاریخ درج: 1397/06/27)
 اصلاح وبهينه سازي روستايي(ده تل پاسگاه چال باغچه زيلايي9450205) (تاریخ درج: 1397/06/26)
 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کار تأمین خودروهای استیجاری ستاد شرکت (تاریخ درج: 1397/06/26)
 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کار تأمین خودروهای استیجاری ناحیه بویراحمد ، دنا و نواحی تابعه (تاریخ درج: 1397/06/26)
 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کار تأمین خودروهای استیجاری ناحیه گچساران و باشت و نواحی تابعه (تاریخ درج: 1397/06/26)
 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کار تأمین خودروهای استیجاری ناحیهکهگیلویه ، چرام ، لنده ، بهمئی و نواحی تابعه (تاریخ درج: 1397/06/26)
 مزایده فروش اجناس اسقاطی (تاریخ درج: 1397/06/26)
 استعلام بهاء تست و تعویض کنتور عادی ناحیه بویراحمد (تاریخ درج: 1397/06/24)
 تجدید استعلام بهاء خرید انواع کابل کنتور کانسنتریک و کابل مفتولی (تاریخ درج: 1397/06/24)
 استعلام بهاء نصب و تست و تعویض کنتور جمع آوری برق های غیر مجاز و وصول مطالبات ناحیه بهمئی  (تاریخ درج: 1397/06/20)
 استعلام بهاء کابل نوری. فیبر نوری سینگل مود فیگوریت بست و چهار کر هفت نیوتن به بالا جهت شبکه هوایی (تاریخ درج: 1397/06/20)
 استعلام بهاء توسعه و احداث شهر ي نقاط مختلف –گچساران (تاریخ درج: 1397/06/19)
« قبلی [3] [2] [1]