[سامانه ستاد مناقصات]

مناقصه ها و مزایده ها

« قبلی [3] [2]  
 تجدید استعلام بهاء ارائه خدمات مهندسی مشاوره و نظارت بر فعالیتهای بروز رسانی اطلاعات و استقرار سیستم GIS در محدوده شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد (تاریخ درج: 1397/10/30)
 مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه و احداث شهری گچساران - نقاط مختلف شهری تأمین برق 87 (امانی-پیمانی) (تاریخ درج: 1397/10/29)
 استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی (روستای سروک فردوسی 4 )شماره طرح 9750106( امانی - پیمانی ) (تاریخ درج: 1397/10/25)
 استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی روستایی سرتنگ فیروزآباد شماره طرح 9750162( امانی - پیمانی ) (تاریخ درج: 1397/10/25)
 استعلام بهاء توسعه روشنایی معابر ژراکنده شهر یاسوج شماره طرح 9750144( پیمانی ) (تاریخ درج: 1397/10/25)
 برق رسانی روستایی سرچات باد هوا-پشت کوه جلیل 9650123 (تاریخ درج: 1397/10/25)
 برق رسانی روستایی دشتکون و فاریابک کلمک-دم لوداب (تاریخ درج: 1397/10/25)
 برق رسانی به روستای وهری سادات شهرستان (چرام 966007) (تاریخ درج: 1397/10/25)
 استعلام بهاء توسعه و احداث شهری(روشنایی چرام فاز 1) (تاریخ درج: 1397/10/24)
 استعلام بهاء توسعه و احداث شهری(روشنایی چرام فاز 2) (تاریخ درج: 1397/10/24)
 استعلام بهاءتوسعه و احداث شهری چرام (روشنایی بلوارهای شهیدان سروش نژاد و رجایی) (تاریخ درج: 1397/10/24)
 توسعه وبهبود زير ساخت - قدرت مانور خط دومداره ايستگاه چرام (تاریخ درج: 1397/10/24)
 استعلام بهاء جمع آوری برق های غیر مجاز ناحیه بویراحمد (تاریخ درج: 1397/10/24)
 استعلام بهاء تست و تعویض کنتور دیماند نواحی بویراحمد و دنا (تاریخ درج: 1397/10/24)
 استعلام بهاء پایه بتونی جهت ناحیه یاسوج  (تاریخ درج: 1397/10/17)
 استعلام بهاء پایه بتونی جهت ناحیه گچساران (تاریخ درج: 1397/10/17)
 استعلام بهاء پایه بتونی جهت ناحیه دهدشت  (تاریخ درج: 1397/10/17)
 تجدید استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی ( جاده قدیم شیراز جنب تالار لاله شماره طرح 9550164 ) - « امانی – پیمانی » (تاریخ درج: 1397/10/17)
 تابلو روشنایی بارانی با کلید 100 آمپر و کنتاکتور 65 آمپر و ساعت نجومی (تایم سوئیچ) (تاریخ درج: 1397/10/16)
 هارد LENOVO IBM 1.8TB2.5"10KSAS12GHDD00MN526 (تاریخ درج: 1397/10/16)
 چراغ روشنایی 70 وات با لامپ بخار سدیم (تاریخ درج: 1397/10/16)
 تجدیداستعلام بهاء توسعه و احداث روستایی پراکنده (حومه دهدشت) امانی - پیمانی (تاریخ درج: 1397/10/15)
 خرید و نصب 24 دستگاه پنل خورشیدی یک کیلوواتی روستایی (تاریخ درج: 1397/10/11)
 اصلاح و بهینه سازی روستایی (روستایی دلی اولاد علی مومن شماره طرح 9450338) *امانی - پیمانی (تاریخ درج: 1397/10/11)
 مناقصه توسعه و احداث شهری (رفع ضعف ولتاژهای چرام)(امانی -پیمانی)  (تاریخ درج: 1397/10/11)
 مناقصه توسعه و احداث شهری (رفع ولتاژ شهری نقاط مختلف لنده)(امانی -پیمانی)  (تاریخ درج: 1397/10/11)
 مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و بهینه سازی روستایی (روستاهای آبسردان علیا ، سفلی ، شهید یزدانپناه و طولدان لوداب) (امانی - پیمانی) (تاریخ درج: 1397/10/11)
 مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و بهینه سازی روستای راهمالی شماره طرح 9650076 (امانی - پیمانی) (تاریخ درج: 1397/10/11)
 استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی (روستای سروک فردوسی 4 )شماره طرح 9750106( امانی - پیمانی ) (تاریخ درج: 1397/10/11)
 برق رسانی به روستای سر کمر شهرستان بهمئی  (تاریخ درج: 1397/10/10)
 توسعه روستایی گرده کلات لنده  (تاریخ درج: 1397/10/10)
 استعلام بهاء توسعه وبهبود زير ساخت - قدرت مانور ورودي شهر لنده فاز1 (تاریخ درج: 1397/10/08)
 استعلام بهاء توسعه وبهبود زير ساخت - قدرت مانور ورودي شهر لنده فاز2 (تاریخ درج: 1397/10/08)
 برق رسانی به روستای حسن آباد سقاوه(بویراحمد) (تاریخ درج: 1397/10/05)
 اصلاح و بهینه سازی روستای سرمرغ(بهمئی) (تاریخ درج: 1397/10/05)
 اصلاح و بهینه سازی روستای سردره علیا و سفلی(چاروسا) (تاریخ درج: 1397/10/05)
 استعلام بهاء وصول مطالبات ناحیه دنا (تاریخ درج: 1397/10/05)
 تجدید استعلام بهاء توسعه و احداث شهری گچساران - مسکن مهر (سرقتی) «پیمانی» (تاریخ درج: 1397/10/04)
 استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی روستایی ( روستاهای انارک ، لیرابک و لاش لوداب شماره طرح 9750148 ) - « امانی – پیمانی » (تاریخ درج: 1397/10/04)
 تجدید استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی بویراحمد - روستاهای دشتروم شماره طرح 9650086 (امانی-پیمانی) (تاریخ درج: 1397/10/01)
 استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی (گلزار شهدا نقاره خانه شماره طرح 955091(امانی-پیمانی) (تاریخ درج: 1397/10/01)
 اصلاح وبهينه سازي روستایی خانه جنب ایستگاه گاز (پرواربندی بره - ایلخانی پور) (تاریخ درج: 1397/10/01)
 تجدید استعلام توسعه واحداث روستايي توانیر لیكك روستاي تنگ مدول - (تاریخ درج: 1397/10/01)
 تجدید استعلام توسعه و احداث روستایی توانیر-روستاي له وار حسين سيلاب کلوار 73١٧٥٧7 (تاریخ درج: 1397/10/01)
 استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی شهری - باشت - پارک تپه شهداء باشت شماره طرح 972030 * امانی - پیمانی (تاریخ درج: 1397/09/27)
 استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی شهری - باشت - پارک ساحلی باشت شماره طرح 972031 * امانی - پیمانی (تاریخ درج: 1397/09/27)
 خرید انواع سیم و کابل در سایزهای مختلف (تاریخ درج: 1397/09/25)
 تجدید استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات (رفع ضعف ولتاژ روستاهای دشت مازه چنگلوا،لیرکک دشمن زیاری و پیر جمال (تاریخ درج: 1397/09/24)
 استعلام بهاء تست و تعویض و اصلاح انشعابات دیماندی ناحیه کهگیلویه (تاریخ درج: 1397/09/21)
 استعلام بهاءتست و تعویض کنتور عادی و جمع اوری برق های غیر مجاز ناحیه کهگیلویه (تاریخ درج: 1397/09/21)
 استعلام بهاءنصب کنتور عادی ناحیه کهگیلویه (تاریخ درج: 1397/09/21)
 استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی ( روستاهای دشتروم شماره طرح 9650086) - « امانی – پیمانی » (تاریخ درج: 1397/09/20)
 بهره برداري - تعميرات ونگهداري)خط گرم کهگيلویه، لنده و چرام( (تاریخ درج: 1397/09/18)
 استعلام خرید کلمپ خاری مشترکین با مهره سربر (تاریخ درج: 1397/09/18)
 استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی روستایی ( روستاهای شهید ایزدپناه و طولدان شماره طرح 9550169) - « امانی – پیمانی » (تاریخ درج: 1397/09/18)
 توسعه وبهبود زير ساخت - قدرت مانور خروجي پست مختار (975082) (تاریخ درج: 1397/09/13)
 استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی روستایی آبسردان علیاشماره طرح 930268 - « پیمانی » (تاریخ درج: 1397/09/13)
 استعلام بهاء توسعه و احداث شهری ( نقاط مختلف شهر یاسوج شماره طرح 9750157 ) - « امانی – پیمانی » (تاریخ درج: 1397/09/12)
 استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی ( روستای تل خسرو خیابان حسابی شماره طرح 9650062 ) - «امانی – پیمانی» (تاریخ درج: 1397/09/12)
 توسعه واحداث روستايي توانیر روستاي له وار حسین سیلاب کلوار (تاریخ درج: 1397/09/10)
 توسعه واحداث روستايي توانیر لیكك روستاي تنگ مدول (تاریخ درج: 1397/09/10)
 تجدیداستعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات - (دهکده هجرت طولیان واقع در سه راهی طولیان) امانی - پیمانی (تاریخ درج: 1397/09/10)
 تجدید استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی پراکنده (حومه دهدشت) امانی - پیمانی (تاریخ درج: 1397/09/10)
 استعلام بها دیوار کشی ساختمان اداره برق گچساران بصورت دستمزدی (تاریخ درج: 1397/09/10)
 توسعه واحداث روستايی توانير گچساران عمرانی - – روستاي پا گچ (تاریخ درج: 1397/09/10)
 توسعه واحداث روستايی توانيري - گچساران - آبکل تاوه شيشه (تاریخ درج: 1397/09/10)
 استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی ( روستای چربیون برومند زاده شماره طرح 9650094 ) «امانی - پیمانی» (تاریخ درج: 1397/09/05)
 استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات روستای بیلوخر (شماره طرح 94500232)(امانی - پیمانی ) (تاریخ درج: 1397/09/03)
 خرید 20 دستگاه ترانسفورماتور 100 کیلوولت آمپر سه فاز کم تلفات 20 کیلوولت روغنی و خرید 160 دستگاه انواع ترانسفورماتور سه فاز نرمال 33 کیلوولت روغنی  (تاریخ درج: 1397/08/30)
 تجدید استعلام بهاء توسعه و بهبود خیابان ستار خان  (تاریخ درج: 1397/08/30)
« قبلی [3] [2]