[سامانه ستاد مناقصات]

مناقصه ها و مزایده ها

« قبلی [4] [3]   [1] بعدی »
 مناقصه خرید انواع تیر بتونی H  (تاریخ درج: 1397/08/29)
 مناقصه خرید انواع تیر بتنی H  (تاریخ درج: 1397/08/29)
 مناقصه خرید انواع تیر بتنی H  (تاریخ درج: 1397/08/29)
 استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات - (دهکده هجرت طولیان واقع در سه راهی طولیان) امانی - پیمانی (تاریخ درج: 1397/08/27)
 استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی پراکنده (حومه دهدشت) امانی - پیمانی (تاریخ درج: 1397/08/27)
 استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی روستای تنگ سریز  (تاریخ درج: 1397/08/26)
 استعلام خرید فیوز اتوماتیک مینیاتوری (تاریخ درج: 1397/08/23)
 توسعه و احداث روستایی-تل خسرو-جاده قدیم شیراز-تالار لاله (تاریخ درج: 1397/08/21)
 لامپ بخار سدیم  (تاریخ درج: 1397/08/15)
 اصلاح وبهينه سازي روستايي(روستاهاي انارک و ليرابک و لاش لوداب9750148) (تاریخ درج: 1397/08/15)
 خرید انواع کنتور تکفاز (تاریخ درج: 1397/08/15)
 خرید 390 عدد برقگیر 33 KV بیرونی (هوایی) 10 کیلو آمپر (تاریخ درج: 1397/08/15)
 استعلام بهاء تست و تعویض کنتور عادی ناحیه کهگیلویه (تاریخ درج: 1397/08/13)
 مزایده عمومی یک مرحله ای 4-97 (تاریخ درج: 1397/08/13)
 توسعه واحداث روستايی بهارستان چيتاب ٨١١٠٥٩٩ (تاریخ درج: 1397/07/25)
 استعلام بها انجام کلیه عملیات مربوط به اتفاقات مناطق دیل و آرو (تاریخ درج: 1397/07/22)
 تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای برداشت اطلاعات شبکه فشار متوسط ، ضعیف پست های توزیع و اشتراکهای دیماندی و غیر دیماندی در محدوده نواحی کهگیلویه و چرام به همراه کارشناس بروز رسان مستقر در امور و کارشناس مستقر در ستاد شرکت توزیع برق کهگیلویه و بویراحمد (تاریخ درج: 1397/07/22)
 خرید پایه بتونی 400/9 جهت ناحیه بویراحمد (تاریخ درج: 1397/07/22)
 تجدید استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی پراکنده سر رود شمالی (965016)  (تاریخ درج: 1397/07/21)
 استعلام بهاء اصلاحیه و بهینه سازی روستایی زیلایی 9450205  (تاریخ درج: 1397/07/15)
 بهره برداري - تعميرات ونگهداري(خط گرم کهگيلويه، لنده و چرام) (تاریخ درج: 1397/07/15)
 تست و تعویض کنتورهای دیماند ناحیه گچساران و باشت (تاریخ درج: 1397/07/15)
 خرید پایه بتونی 400/9 جهت ناحیه کهگیلویه (تاریخ درج: 1397/07/11)
 استعلام خرید کنتور (تاریخ درج: 1397/07/11)
 استعلام خرید روغن ترانس (تاریخ درج: 1397/07/08)
 استعلام بهاء توسعه و احداث شهری و روستایی شهر چرام فاز 2 (تاریخ درج: 1397/07/03)
 باطری 100 آمپر ساعا 12 ولت مدل ups (تاریخ درج: 1397/07/03)
 مزایده فروش انواع اجناس شبکه برق (تاریخ درج: 1397/07/02)
 تجدید استعلام بهاء ارائه خدمات نظارت بر فعالیتهای بروز رسانی اطلاعات و استقرار سیستم GIS (تاریخ درج: 1397/06/31)
 استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی روستایی بویراحمد ( روستای دلی اولاد علی مومن ) شماره طرح 9450338 ( امانی - پیمانی ) (تاریخ درج: 1397/06/27)
 اصلاح وبهينه سازي روستايي(ده تل پاسگاه چال باغچه زيلايي9450205) (تاریخ درج: 1397/06/26)
 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کار تأمین خودروهای استیجاری ستاد شرکت (تاریخ درج: 1397/06/26)
 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کار تأمین خودروهای استیجاری ناحیه بویراحمد ، دنا و نواحی تابعه (تاریخ درج: 1397/06/26)
 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کار تأمین خودروهای استیجاری ناحیه گچساران و باشت و نواحی تابعه (تاریخ درج: 1397/06/26)
 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کار تأمین خودروهای استیجاری ناحیهکهگیلویه ، چرام ، لنده ، بهمئی و نواحی تابعه (تاریخ درج: 1397/06/26)
 مزایده فروش اجناس اسقاطی (تاریخ درج: 1397/06/26)
 استعلام بهاء تست و تعویض کنتور عادی ناحیه بویراحمد (تاریخ درج: 1397/06/24)
 تجدید استعلام بهاء خرید انواع کابل کنتور کانسنتریک و کابل مفتولی (تاریخ درج: 1397/06/24)
 استعلام بهاء نصب و تست و تعویض کنتور جمع آوری برق های غیر مجاز و وصول مطالبات ناحیه بهمئی  (تاریخ درج: 1397/06/20)
 استعلام بهاء کابل نوری. فیبر نوری سینگل مود فیگوریت بست و چهار کر هفت نیوتن به بالا جهت شبکه هوایی (تاریخ درج: 1397/06/20)
 استعلام بهاء توسعه و احداث شهر ي نقاط مختلف –گچساران (تاریخ درج: 1397/06/19)
 استعلام بهاء اصلاح وبهينه سازي روستايي(روستاي زيلايي ٩٥٥٠١٦٠ (تاریخ درج: 1397/06/19)
 استعلام بهاء اصلاح وبهينه سازي روستايي)ده تل پاسگاه چال باغچه زيلايي ٩٤٥٠٢٠٥( (تاریخ درج: 1397/06/19)
 استعلام بهاء توسعه واحداث شهري شرف آباد ٩٧٥٠٥٠ (تاریخ درج: 1397/06/19)
 اصلاح و بهره برداري - تعميرات ونگهداري خط گرم ناحیه دنا (تاریخ درج: 1397/06/14)
 تجدید استعلام بهاء وصول مطالبات گچساران (تاریخ درج: 1397/06/13)
 اصلاح وبهينه سازي روستايي آّبسردان سفلي مارگون 955093 (تاریخ درج: 1397/06/12)
 تجدید استعلام بهاء توسعه و احداث شهری اکبرآباد روبروی بشار صنعت شماره طرح 9550207 (امانی-پیمانی) (تاریخ درج: 1397/06/11)
 توسعه واحداث روستايي(سرابتاوه سروک اکبر اباد تل خسرو9650127) (تاریخ درج: 1397/06/10)
 تجدید استعلام تست و تعویض کنتورهای دیماند ناحیه گچساران (تاریخ درج: 1397/06/10)
 تجدید مناقصه خرید کنتور تکفاز دیجیتالی آمپری(چند تعرفه)با کلاس دقت 1 طبق آخرین ویرایش و الزامات توانیر(جهت ناحیه بویراحمد)بدون قاب باسیم رابط نمره 6 (تاریخ درج: 1397/06/07)
 تجدید مناقصه خرید کنتور تکفاز دیجیتالی آمپری(چند تعرفه)با کلاس دقت 1 طبق آخرین ویرایش و الزامات توانیر(جهت ناحیه گچساران)بدون قاب باسیم رابط نمره 6 (تاریخ درج: 1397/06/07)
 تجدید مناقصه خرید کنتور تکفاز دیجیتالی آمپری(چند تعرفه)با کلاس دقت 1 طبق آخرین ویرایش و الزامات توانیر(جهت ناحیه دهدشت)بدون قاب باسیم رابط نمره 6 (تاریخ درج: 1397/06/07)
 تجدید مناقصه خرید کنتور سه فاز دیجیتالی آمپری(چند تعرفه) و هوشمند طرح فهام با کلاس دقت 1 طبق آخرین ویرایش و الزامات توانیر(جهت ناحیه بویراحمد) باقاب و سیم رابط نمره 6 (به شرح جدول پیوست در اسناد) (تاریخ درج: 1397/06/07)
 تجدید مناقصه خرید کنتور سه فاز دیجیتالی آمپری(چند تعرفه) و هوشمند طرح فهام با کلاس دقت 1 طبق آخرین ویرایش و الزامات توانیر(جهت ناحیه گچساران) باقاب و سیم رابط نمره 6 (به شرح جدول پیوست در اسناد) (تاریخ درج: 1397/06/07)
 استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی روستایی راهمالی 9650076 (تاریخ درج: 1397/06/06)
 توسعه واحداث روستايي(گلزار شهداي نقاره خانه955091) (تاریخ درج: 1397/06/05)
 استعلام بهاء خرید فیوز کت اوت 33 کیلوولت 100 آمپر پلیمری (تاریخ درج: 1397/06/05)
 استعلام بها انجام کلیه عملیات مربوط به اتفاقات منطقه قلعه دختر (تاریخ درج: 1397/06/05)
 تجدید استعلام بهاء ارائه خدمات مهندسی مشاوره و نظارت بر فعالیتهای بروزرسانی اطلاعات و استقرار سیستم GIS در محدوده شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد (تاریخ درج: 1397/06/04)
 استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی بویراحمد - روستاهای دشتروم شماره طرح 9650086 (امانی-پیمانی) (تاریخ درج: 1397/06/04)
 استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی لیکک- ضعف ولتاژخیابان گلستان و شهید تاراج (امانی - پیمانی ) (تاریخ درج: 1397/05/30)
 استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی لیکک - ضعف ولتاژ روستاهای ممبی و دره بید(امانی - پیمانی ) (تاریخ درج: 1397/05/30)
 استعلام بهاء توسعه واحداث روستايي ليكك – ضعف ولتاژ روستاهاي گود بن و دوپرنظري (امانی -پیمانی) (تاریخ درج: 1397/05/30)
 کنتور تک فاز دیجیتالی (چند تعرفه)با کلاس دقت 1 طبق آخرین ویرایش و الزامات توانیر(جهت انبار بویراحمد) (تاریخ درج: 1397/05/30)
 کنتور تک فاز دیجیتالی (چند تعرفه)با کلاس دقت طبق آخرین ویرایش و الزامات توانیر(جهت انبار گچساران) (تاریخ درج: 1397/05/30)
 کنتور تک فاز دیجیتالی (چند تعرفه)با کلاس دقت طبق آخرین ویرایش و الزامات توانیر(جهت انبار دهدشت) (تاریخ درج: 1397/05/30)
 کنتور سه فاز دیجیتالی (چند تعرفه)با کلاس دقت طبق آخرین ویرایش و الزامات توانیر(جهت انبار بویراحمد) (تاریخ درج: 1397/05/30)
 کنتور سه فاز دیجیتالی (چند تعرفه)با کلاس دقت طبق آخرین ویرایش و الزامات توانیر(جهت انبار گچساران) (تاریخ درج: 1397/05/30)
 انواع کنتور سه فاز دیجیتالی دیماندی (به شرح جدول پیوست در اسناد) (تاریخ درج: 1397/05/30)
« قبلی [4] [3]   [1] بعدی »