[سامانه ستاد مناقصات]

مناقصه ها و مزایده ها

« قبلی [5] [4]   [2] [1] بعدی »
 استعلام بهاء وصول مطالبات کهگیلویه (تاریخ درج: 1397/05/28)
 97-337 اصلاح وبهينه سازي روستايي آبسردان عليا (930268) (تاریخ درج: 1397/05/27)
 97-338 اصلاح وبهينه سازي روستايي روستاهاي جليل (955027) (تاریخ درج: 1397/05/27)
 اصلاح وبهينه سازي شهري ليكك ميدان قدس تا ميدان مرکزي (تاریخ درج: 1397/05/27)
 توسعه واحداث روستايي ليكك احداث تابلو زير ترانس روستاهاي سياه شير و تنگ عبدال (تاریخ درج: 1397/05/27)
 توسعه وبهبود زير ساخت - قدرت مانور (مربوط به فيدرهاي خروجي ايستگاه چرام) (تاریخ درج: 1397/05/27)
 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع کابل کنتور کانسنتریک و کابل مفتولی (تاریخ درج: 1397/05/24)
 مناقصه تست و تعویض ناحیه بویراحمد (تاریخ درج: 1397/05/23)
 مناقصه تست و تعویض کنتور ، جمع آوری برق های غیر مجاز و وصول مطالبات ناحیه بهمئی (تاریخ درج: 1397/05/23)
 مناقصه عمومی یک مرحله ای نصب ،تست تعویض کنتور عادی ، جمع آوری برق های غیر مجاز و وصول مطالبات ناحیه باشت (تاریخ درج: 1397/05/20)
 استعلام بها توسعه و احداث شهری- لیکک ضعف ولتاژ شهری شماره پروژه 97734(امانی - پیمانی)  (تاریخ درج: 1397/05/20)
 استعلام بها توسعه و احداث روستایی- لیکک روستاهای اطراف و حومه شماره پروژه 97733(امانی - پیمانی)  (تاریخ درج: 1397/05/20)
 توسعه واحداث شھري بيمارستان سپاه 9650098 (تاریخ درج: 1397/05/15)
 مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه و احداث شهری ضعف ولتاژ پراکنده شهر یاسوج « شماره طرح 9650179 » (امانی - پیمانی) (تاریخ درج: 1397/05/13)
 مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و بهینه سازی شهری ضعف ولتاژ شهر یاسوج « شماره طرح 9550114 » (امانی - پیمانی) (تاریخ درج: 1397/05/13)
 استعلام بهاء وصول مطالبات ناحیه گچساران (تاریخ درج: 1397/05/10)
 توسعه و احداث شهری اکبرآباد روبروی بشار صنعت شماره طرح 9550207 ( امانی – پیمانی ) (تاریخ درج: 1397/05/02)
 استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی پراکنده سر رود شمالی (965016) (تاریخ درج: 1397/04/30)
 استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی - لیکک روستاهای حومه و اطراف  (تاریخ درج: 1397/04/30)
 استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات (رفع ضعف روستاهای دشت مازه ،چنگلوا، لیرکک دشمن زیاری و پیر جمال)  (تاریخ درج: 1397/04/30)
 مناقصه عمومی دو مرحله ای برداشت اطلاعات شبکه فشار متوسط ، ضعیف پست های توزیع و اشتراکهای دیماندی و غیر دیماندی در محدوده نواحی کهگیلویه و چرام به همراه کارشناس بروز رسان مستقر در امور و کارشناس مستقر در ستاد شرکت توزیع برق کهگیلویه و بویراحمد (تاریخ درج: 1397/04/30)
 توسعه واحداث روستايي ( روستاي خلف آباد نجف آباد دشتروم 9650096) (تاریخ درج: 1397/04/30)
 مناقصه عمومی دو مرحله ای قرائت وتوزیع قبوض برق ناحیه بویراحمد و نواحی تابعه (تاریخ درج: 1397/04/26)
 مناقصه عمومی دو مرحله ای قرائت وتوزیع قبوض برق ناحیه دنا و نواحی تابعه (تاریخ درج: 1397/04/26)
 مناقصه عمومی دو مرحله ای قرائت وتوزیع قبوض برق ناحیه کهگیلویه ، چرام و لنده و نواحی تابعه (تاریخ درج: 1397/04/26)
 مناقصه عمومی دو مرحله ای قرائت وتوزیع قبوض برق ناحیه گچساران و باشت و نواحی تابعه (تاریخ درج: 1397/04/26)
 مناقصه عمومی دو مرحله ای قرائت وتوزیع قبوض برق ناحیه بهمئی و نواحی تابعه (تاریخ درج: 1397/04/26)
 استعلام بهاء نصب کنتور عادی و دیماند ناحیه گچساران و دیماند ناحیه باشت (تاریخ درج: 1397/04/24)
 مناقصه اصلاح و بهینه سازی (سیم به کابل و رفع ضعف ولتاژو سرقتیهای نقاط شهر دهدشت) (تاریخ درج: 1397/04/23)
 مناقصه توسعه و احداث شهری (ضعف ولتاژ چرام) (تاریخ درج: 1397/04/23)
 مناقصه اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات شهر گچساران - خیابان پرستار* امانی -پیمانی  (تاریخ درج: 1397/04/23)
 مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه و احداث شهری لیکک - ضعف ولتاژشهری ( امانی -پیمانی)  (تاریخ درج: 1397/04/23)
 تست و تعویض کنتورهای دیماند ناحیه گچساران و باشت (تاریخ درج: 1397/04/23)
 تست و تعویض کنتورهای عادی ناحیه گچساران و باشت (تاریخ درج: 1397/04/23)
 استعلام بهاء ارائه خدمات مهندسی مشاوره و نظارت بر فعالیتهای بروزرسانی اطلاعات و استقرار سیستم GIS در محدوده شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد (تاریخ درج: 1397/04/23)
 مناقصه وصول مطالبات (قطع و وصل )اشتراکهای بدهکار ناحیه بویراحمد (تاریخ درج: 1397/04/16)
 مناقصه وصول مطالبات (قطع و وصل )اشتراکهای بدهکار ناحیه گچساران (تاریخ درج: 1397/04/16)
 اصلاح و بهینه سازی روستای تنگ سریز (تاریخ درج: 1397/04/16)
 استعلام خرید انواع کلمپ (تاریخ درج: 1397/04/16)
 استعلام بهاء توسعه و احداث روستايي ليکک ضعف ولتاژ روستاهاي ممبي و دره بيد (تاریخ درج: 1397/04/16)
 استعلام به نصب ، تست ، تعویض کنتور و جمع آوری برقهای غیر مجاز ناحیه دنا  (تاریخ درج: 1397/04/10)
 استعلام بهاء انجام کلیه فعالیتهای مربوط به اتفاقات منطقه بوستان باشت و پیچاب (تاریخ درج: 1397/04/06)
 خرید کابل کنتوری 10+10*1 و 6+6*1 (تاریخ درج: 1397/04/06)
 خرید پایه بتونی 400/9 جهت ناحیه کهگیلویه (تاریخ درج: 1397/04/06)
 خرید پایه بتونی 400/9 جهت ناحیه بویراحمد (تاریخ درج: 1397/04/06)
 مناقصه انجام فعالیت های مربوط به خدمات نیروهای حجمی ناحیه گچساران  (تاریخ درج: 1397/04/02)
 مناقصه واگذاری کار تامین راننده خودرو ی سبک و سنگین (تاریخ درج: 1397/04/02)
 مزایده فروش سیم مسی اسقاط (تاریخ درج: 1397/03/28)
 استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی گچساران - روستاهای مختلف ( امانی - پیمانی ) (تاریخ درج: 1397/03/27)
 استعلام بهاء توسعه و احداث شهری گچساران - نقاط مختلف شماره طرح 961009 ( امانی - پیمانی ) (تاریخ درج: 1397/03/22)
 استعلام بهاء توسعه و احداث شهری گچساران - نقاط مختلف ( امانی - پیمانی ) (تاریخ درج: 1397/03/22)
 استعلام بهاء اجاره تابلو (تاریخ درج: 1397/03/21)
 استعلام بها انجام خدمات اتفاقاتی مناطق سرآسیاب ، ممبی ، رود تلخ و ... (تاریخ درج: 1397/03/21)
 تجدید استعلام بها انجام خدمات اتفاقاتی مناطق لیشتر و خیرآباد (تاریخ درج: 1397/03/21)
 استعلام بهاء خرید کابل کنتور کانسنتریک 10+10*1(سازمانی ) و استعلام بهاء خرید کابل کنتور کانسنتریک 6+6*1(سازمانی ) (تاریخ درج: 1397/03/09)
 استعلام بهاء انجام کلیه فعالیتهای مربوط به اتفاقات مناطق لیشتر و خیر آباد  (تاریخ درج: 1397/03/09)
 استعلام بها اصلاح و بهینه سازی شهری یاسوج - چهار راه هلال احمر شماره طرح 9650177- (امانی - پیمانی)از محل اعتبارات داخلی (تاریخ درج: 1397/03/08)
 مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام خدمات مشاوره ای و طراحی پروژه ها در محدوده کاری شرکت توزیع برق استان کهگیلویه و بویراحمد (تاریخ درج: 1397/03/05)
 استعلام بهاء بهره برداری تعمیرات و نگهداری خط گرم گچساران (تاریخ درج: 1397/03/02)
 مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام کلیه عملیات مربوط به بخش اتفاقات - نگهداری و تعمیر شبکه برق در محدوده امور برق نواحی بویراحمد و دنا و رشهر و رستاهای تابعه (تاریخ درج: 1397/02/31)
 مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام کلیه عملیات مربوط به بخش اتفاقات - نگهداری و تعمیر شبکه برق در محدوده امور برق ناحیه کهگیلویه بزرگ و رستاهای تابعه (تاریخ درج: 1397/02/31)
 مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری کار نیروهای شرکتی ستاد شرکت (تاریخ درج: 1397/02/30)
 مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری کار نیروهای شرکتی اداری بویراحمد و دنا (تاریخ درج: 1397/02/30)
 مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری کار نیروهای شرکتی غیر اداری بویراحمد و دنا (تاریخ درج: 1397/02/30)
 مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری کار نیروهای شرکتی اداری گچساران و باشت (تاریخ درج: 1397/02/30)
 مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری کار نیروهای شرکتی غیر اداری گچساران و باشت (تاریخ درج: 1397/02/30)
 مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری کار نیروهای شرکتی اداری کهگیلویه ، چرام ، لنده و بهمئی (تاریخ درج: 1397/02/30)
 مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری کار نیروهای شرکتی غیر اداری کهگیلویه ، چرام ، لنده و بهمئی (تاریخ درج: 1397/02/30)
 استعلام بها اتفاقات منطقه امام زاده علی  (تاریخ درج: 1397/02/22)
 برقرسانی به روستاهای(خلف آباد)بخش مرکزی-بویراحمد«عمرانی» (تاریخ درج: 1397/02/08)
« قبلی [5] [4]   [2] [1] بعدی »