عملکرد سالیانه

 
 گزارش عملکرد اردیبهشت ماه 98 شرکت
 فروش انرژی تا اردیبهشت 98 شرکت
 گزارش عملکرد خرداد ماه 98 شرکت
 فروش انرژی تا خرداد 98 شرکت
 عملکرد شاخص ها در سال 97 به تفکیک نواحی
 برنامه عملیاتی (پیش بینی) 1397 به تفکیک نواحی
 گزارش عملکرد فروردین ماه 98 شرکت
 فروش انرزی فروردین 98 شرکت
 گزارش عملکرد اسفندماه 97 شرکت
 فروش انرزی تا اسفند97 شرکت
 گزارش عملکرد بهمن ماه 97 شرکت
 فروش انرزی تا بهمن97 شرکت
 گزارش عملکرد دی ماه 97 شرکت
 فروش انرزی تا دی 97 شرکت
 گزارش عملکرد آذر ماه 97 شرکت
 فروش انرزی تا آذر 97 شرکت
 عملکرد آبان ماه 97 شرکت
 فروش انرزی تا آبان 97 شرکت
 عملکرد مهر ماه 97
 فروش انرژی تا مهرماه 97 شرکت
 آمار عملکرد شهریور ماه 97 شرکت
 فروش انرژی تا شهریورماه 97 شرکت
 آمار عملکرد مرداد ماه 97 شرکت
 فروش انرژی تا مرداد ماه 97 شرکت
 عملکرد تیر ماه 97
 فروش انرژی تا تیر ماه 97 شرکت
 عملکرد خرداد ماه 97
 فروش انرژی تا خرداد ماه 97 شرکت
 عملکرد اردیبهشت ماه 97
 فروش انرژی تا اردیبهشت ماه 97 شرکت
 آمار عملکرد اسفند ماه 96 شرکت
 عملکرد فروردین ماه 97شرکت
 فروش انرژی فروردین 97 شرکت
 فروش انرژی تا اسفندماه 96 شرکت
 آمار عملکرد بهمن ماه 96 شرکت
 فروش انرژی تا بهمن ماه 96 شرکت
 آمار عملکرد دی ماه 96 شرکت
 فروش انرژی تا دی ماه 96 شرکت
 عملکرد آذر ماه 96شرکت
 فروش انرژی آذر ماه 96 شرکت
 عملکرد شرکت توزیع برق کهگیلویه و بویراحمد در ابان ماه 96
 عملکرد شرکت در مهرماه سال 96
 فروش انرژی سال 95 شرکت
 امار عملکرد کلان شرکت در سال 95
 کارنامه عملکرد سال 95 شرکت توزیع برق کهگیلویه و بویراحمد
 آمار عملکرد شرکت در مردادماه 96
 عملکرد شرکت در تیر ماه 96
 امار عملکرد شرکت در خرداد ماه 96
 عملکرد شرکت در اردیبهشت ماه 96
 آمار عملکرد شرکت در فروردین96
 امار عملکرد شرکت در اسفند 95
 آمار عملکرد بهمن ماه 95
 امار دی ماه
 آمار آبان 95
 آمار پست های هوایی و زمینی شرکت تا پایان آبان 95
 آمار روشنایی معابر
 آمار ماهیانه شرکت
 خلاصه وضعیت شرکت در پایان سال 1394
 آمار
 آمار ماهیانه
 خلاصه وضعیت ( آمار فیزیکی ) شرکت توزیع نیروي برق کهگیلویه و بویراحمد به تفکیک ناحیه در پایان سال 90